• VINERI, 21 APRILIE 2017

  Ce este mai frumos decât să te bucuri de ,,Sezonul cireșelor” iubind, trăind #happy și….. câștigând super premii? Așadar, CONCURS

  Uită de frig și de ploaie. La Happy trăieşti şi iubeşti ca în ,,Sezonul cireşelor”. Şi pentru ca starea să fie şi mai happy, ţi-am pregătit şi un concursUrmăreşte de luni până vineri serialul ,,Sezonul cireşelor, de la 20:00, de pe Happy Channel, răspunde la întrebările punctuale din serial, şi câştigă super premii.

  Premiile vor consta în:

  • Smartwatches Happy
  • Triciclete Happy
  • Căni Happy etc.

  Se va acorda câte un premiu pe zi, în total 7 de premii pe durată concursului.

  Un singur participant poate câștiga un singur premiu pe toată durata concursului.

  Concursul Sezonul Cireșelor se va desfășura de luni până vineri, în perioada 20 Aprilie 2017 – 28 Aprilie 2017, pe pagina de facebook Happy Channel.

  În fiecare zi a perioadei de concurs, pe pagina de facebook Happy Channel va apărea o postare cu o întrebare din serialul turcesc ”Sezonul cireselor”, difuzat de Happy Channel, de luni până vineri, de la 20:00. Telespectatorii care intră pe pagina de facebook Happy Channel și scriu răspunsul corect la întrebarea zilei într-un comentariu la postrea de concurs, intră în tragerea la sorți zilnică pentru câștigarea premiului.
  Extragerea electronică aleatorie a câștigătorilor se va face zilnic, numele câștigătorilor fiind afișate pe pagina de facebook Happy Channel

  REGULAMENT ,,CONCURS SEZONUL CIRESELOR”

  ORGANIZATORUL CONCURSULUI

  Organizatorul concursului este Antena Group.

  Derularea Concursului se va face prin intermediul paginii de facebook “Happy Channel”. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.

  PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

  Concursul Sezonul Cireselor se va desfasura de luni pana vineri, in perioada 20 Aprilie 2017 – 28 Aprilie 2017, pe pagina de facebook Happy Channel.

  CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURSURI, DESCALIFICAREA

  Participarea la concurs a participantilor atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.

  In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.

  La această promoţie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români cât şi străini), care a implinit 14 ani, la data începerii promoţiei, posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea.

  Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza:
  - ca a implinit varsta de 14 ani la data inceperii concursului si ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu conform prevederilor legale aplicabile - ca este posesor al unui act de indentitate valabil (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere, certificat de nastere);
  - ca in eventualitatea castigarii oricarui premiu, va participa la actiunile publicitare ale organizatorului (de promovare a acestui proiect si/sau a Happy Channel), ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fara alte obligatii in sarcina Happy Channel;
  - ca va face toate demersurile necesare pentru a obţine, daca este cazul, concediu sau zile libere, astfel încât să fie disponibil pentru a participa la actiunile de promovare in cauza;
  - ca detine mijloacele materiale/financiare necesare pentru suportarea impozitului pe venitul din premii (ce ar putea fi castigate in cadrul acestui proiect).
  Participarea la concursul vizat de prezentul regulament implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele, fotografiile si materialele filmate cu acestia si castigatorii sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop inclusiv publicitar de catre organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara nici un fel de pretentii din partea participantilor si castigatorilor. Participantii si castigatorii renuntand la a solicita organizatorului si/sau subcontractantilor sai vreo suma de bani sau vreo alta prestatie din partea organizatorului pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevazute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor audio-video si/sau fotografice continand imaginea, numele si sunetul (vocea)acestor persoane (participanti si castigatori), surprinse/fixate pe orice tip de suport de catre organizator si/sau subcontractantii sai cu ocazia inscrierii, participarii la concurs, extragerii si acordarii premiilor.

  Angajatii Organizatorului, rudele si afiniii acestora pana la gradul IV inclusiv, precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect nu vor putea participa la acest concurs, in sensul ca nu li se vor putea acorda nici un fel de premii.

  Participarea la Concursul Sezonul Cireselor implica acceptarea ca numele, fotografiile si materialele filmate cu participantii si castigatorii sa poata fi facute publice si folosite in scop publicitar fara nici un fel de pretentii din partea participantilor. Pentru identificare, castigatorii vor prezenta un document de identitate: pasaport, certificat de nastere, buletin de identitate sau carte de identitate.


  MECANISMUL DE CONCURS

  Concursul Sezonul Cireselor se va desfasura in perioada 20 Aprilie 2017 – 28 Aprilie 2017, de luni pana vineri, in acest interval, pe pagina de facebook Happy Channel

  In fiecare zi a perioadei de concurs, pe pagina de facebook Happy Channel va aparea o postare cu o intrebare din serialul turcesc ,,Sezonul cireselor”, difuzat de Happy Channel, de luni pana vineri, de la 20:00. Telespectatorii care intra pe pagina de facebook Happy Channel si scriu raspunsul corect la intrebarea zilei intr-un comentariu la postrea de concurs, intra in tragerea la sorti zilnica pentru castigarea premiului.
  Extragerea electronica aleatorie a castigatorilor se va face zilnic, numele castigatorilor fiind afisate pe pagina de facebook Happy Channel (https://www.facebook.com/tvhappychannel/?ref=ts&fref=ts)
  Premiile vor consta in: Smartwatches Happy, triciclete Happy, cani Happy etc. Se va acorda cate un premiu pe zi, in total 7 de premii pe durata concursului.
  Un singur participant poate castiga un singur premiu pe toata durata concursului.

  PREMIILE CONCURSULUI. VALOAREA ACESTORA

  Valoarea bruta a fiecarui premiu care face obiectul prezentului Concurs Sezonul cireselor este urmatoarea: Smartwatch – 150 RON, tricicleta Happy – 500 RON, cana Happy -25 RON.

  ACORDAREA PREMIILOR SI OBLIGATIILE

  Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa se prezinte la sediul Antena Group, Iride Business Park, Bulevardul Dimitrie Pompeiu 9-9A, Cladirea 20, etaj 4, București, daca acesta locuieste in Bucuresti, pana la terminarea consursului, adica pe 14 Noiembrie 2016. Castigatorul trebuie sa aiba la el un act de identitate. Pentru castigatorii din afara Bucurestiului, Organizatorul va expedia premiile prin posta la o adresa confirmata prin e-mail.

  Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorului.


  TAXE SI IMPOZITE

  Organizatorul va calcula, retine si vira impozitul aferent venitului obtinut de castigator din premiu, conform prevederilor Codului fiscal. In acest sens impozitul pentru premii, va fi retinut de Organizator din valoarea premiului Castigatorului

  Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

  OBSERVATII

  Participantii la ,,Concurs Sezonul cireselor", se obliga sa respecte prezentul regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de concurs premiul câstigat nu se va acorda.

  Organizatorul concursului nu este raspunzator de plata celorlalte cheltuieli relative la premiul câstigat, acestea cazând exclusiv în sarcina castigatorului, inclusiv taxe si/sau alte obligatii financiare.

  Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiului.

  Prin inscrierea fiecarui participant organizatorul concursului dobandeste toate drepturile de publicare a numelui si respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui si prezentare publica a imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati.

  Organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica (ex: oprirea curentului electric avand ca efect neinregistrarea pe pagina de facebook Happy Channel etc.), proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc (avand ca efect neprimirea mail-urilor expediate catre participanti etc).

  Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare.

  Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente conform sediului organizatorului.
  Baza de date aferenta , ,,Concurs Sezonul cireselor" va fi pastrata timp de 90 de zile.

  Organizatorul concursului nu este raspunzator de plata obligatiilor financiare legate de premiile oferite, care cad in sarcina castigatorilor.
  Prezentul regulament de participare la ,,Concurs Sezonul cireselor" este disponibil gratuit oricarui solicitant pe pagina de facebook Happy Channel, dar si pe site-ul (http://tvhappy.ro/happy-channel/).

  DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  (1) Informarea persoanei vizate
  a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
  b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
  c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
  d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
  e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.

  (2) Dreptul de acces la date
  Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
  a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
  b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
  c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
  d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
  e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
  Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
  Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

  (3) Dreptul de interventie asupra datelor
  Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
  a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
  c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate confort. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
  Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
  Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

  (4) Dreptul de opozitie
  Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
  Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
  În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
  Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

  (5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
  Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
  a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
  b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
  Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
  a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
  b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.

  (6) Dreptul de a se adresa justitiei
  Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate.
  Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
  Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.

  Organizator,
  S.C. ANTENA GROUP s.a.

  COMENTARII

  Sâmbătă, 7 aprilie, ai întâlnire cu serialul ”O grămadă de caramele”. La Happy Channel

  acum 50 zile

  Lansat pe 18 septembrie 2017 la postul de televiziune Happy Channel, proiectul ”O grămadă de caramele”, continuă povestea iSerialului ”Când mama nu-i acasă”, primul serial de televiziune din România filmat integral cu telefonul mobil. Producția,...

  Sâmbătă, 31 martie, te reîntâlnești cu personajele din serialul ”O grămadă de caramele”

  acum 56 zile

  Lansat în toamna lui 2017, serialul a scris o filă de istorie în lumea televiziunii din România: este primul serial românesc filmat integral cu telefonul mobil.

  Doi ani de Happy Channel: Povestea începe cu tine!

  acum 78 zile

  Happy Channel sărbătorește doi ani de existență, iar momentul aniversar va fi marcat prin lansarea noilor ID-uri ale stației tv, special pregătite pentru această primăvară, o nouă identitate a graficii, dar și prin producții difuzate în premieră și în exclusivitate publicului român.

  Ce seriale apar, din 26 februarie, în grila postului de televiziune Happy Channel

  acum 91 zile

  În această primăvară, Happy Channel aduce pe micul ecran producții în premieră și în exclusivitate. Intră în poveștile Happy!

  Ghiciți personajele din imagine și povestea? ”Ce băbuță frumoasă avem!”

  acum 94 zile

  Cine sunt cele trei personaje din imagine si ce poveste interpreteaza ele?

  Horoscop oferit de www.astrocafe.ro
  Nu e nimic in neregula cu tine. Workshop, 6 septembrie 2015, Bucuresti

  Crezi ca ai nevoie de timp, de succes, de bani, o relatie... Cand, de fapt,...

  Observator.TV


  Top stiri
  PoveștiCOOL
  iSerial - O grămadă de caramele
  Citește mai departe »
  Don Apetit&Co! Sâmbătă și duminică, de la ora 12.30
  Citește mai mult... »